Groot Wagenings Dictee groot succes!

Niet minder dan 140 deelnemers waagden zich op woensdagavond 8 november aan het vijfde Groot Wagenings Dictee, georganiseerd door Lions Club Wageningen en de bblthk. Het dictee, geschreven door H.K.H. Prinses Laurentien en voorgelezen door Pia Dijkstra, bezorgde de deelnemers vele en vaak hoorbare hoofdbrekens.

Uitslag teams:

  • 1.WUR 18 fouten gemiddeld
  • 2.Schip van Blaauw 22 fouten gemiddeld
  • 3.(Digi)Taalhuis Wageningen 22,4 fouten gemiddeld

Uitslag individueel:

  • 1.Ton van den Born 12 fouten
  • 1.Reynout Hana 12 fouten
  • 3.Tanja Ledoux 13 fouten
  • 3.Carleen van den Anker 13 fouten
  • 3.Emily Bakema 13 fouten
  • 3.Chelly van de Vlasakker 13 fouten

Het dictee bracht € 10.000 op (bijdragen deelnemers en sponsoren). Het bedrag is bestemd voor Taalkaravaan Wageningen een project van (Digi)Taalhuis Wageningen. Doel van dit project is laaggeletterdheid bespreekbaar maken en aanpakken.

H.K.H. Prinses Laurentien schrijft tekst voor Groot Wagenings Dictee

De voorbereidingen voor het 5e Groot Wagenings Dictee zijn in volle gang.
Deze lustrum editie zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november 2017.
Het Groot Wagenings Dictee staat deze keer in het teken van laaggeletterdheid.

Eén op de negen volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Wageningen vormt daarop geen uitzondering. Geletterd zijn, is van grote betekenis voor het zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij.
De Taalkaravaan zal in 2018 door Wageningen trekken om op creatieve, inspirerende en motiverende wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Het dictee wordt geschreven door H.K.H. Prinses Laurentien.
Zij past zowel perfect bij het thema voor 2017 als in de eregalerij van haar voorgangers.
De jury heeft ook deze keer de Wageningse burgemeester Geert van Rumund als voorzitter.

Klik hier om in te schrijven.

Contact: gwdictee@bblthk.nl