Taalkaravaan Wageningen

De Taalkaravaan zal in 2018 door Wageningen trekken om op creatieve, inspirerende en motiverende wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Eén op de negen volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Wageningen vormt daarop geen uitzondering. Geletterd zijn, is van grote betekenis voor het zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. Het gaat om medicijn-instructie kunnen lezen, om toegang tot informatie, om zelfvertrouwen, om kunnen groeien in je (vrijwilligers)werk, om je huishoudgeld te kunnen budgetteren, om brieven en formulieren te kunnen lezen, om digitaal vaardig te zijn, om je kind te kunnen bijstaan, en om nog veel en veel meer.

Het (Digi)Taalhuis Wageningen is gevraagd om de regie te nemen en invulling te geven aan dit plan. We houden u op de hoogte via onze website: www.digitaalhuiswageningen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *